گوسفند

 

گوسفند

 

 

1ـ چیدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهای خود سود فراوانی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادمانی و سود فراوانی دست خواهند یافت .

3ـ اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملی شدن نقشه هایتان نومید خواهید شد .

4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را نادیده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

ادامه مطلب گوسفند


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic