گورخر

 

گورخر

 

 دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است كه به كارهای متنوع علاقمند خواهید شد .

 دیدن گورخر وحشی در خواب ، نشانة آن است كه به راهی پا خواهید گذاشت كه هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود. اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می شوید که از راهی بسیار دور آمده ، یعنی از سرزمینی که درباره آن اطلاع مختصری داریم. اگر در خواب ببینید سوار گور خر شده اید به سفری دور می روید. اگر دیدید گور خری رام شما است و همراهتان می آید از شخصی که گفته شد سود می برید.

ادامه مطلب گورخر


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic