گنبد

 

گنبد

 

 

1ـ اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید ، علامت آن است كه تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید .

2ـ اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید ، نشانة آن است كه هرگز به انتهای جادة آرزوها نمی رسید .

ادامه مطلب گنبد


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic