استحمام

 

 استحمام

 

 

1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند ، نشانة‌ آن است كه به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می كند ، دلالت بر آن دارد كه سقط جنین خواهد كرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست كه مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه كاری انجام شود .

3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است كه باید از دوستان شرور دوری كنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزدیكی شما هستند .

5ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می كند ، نشانة آن است كه از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانة آن است كه وقایع بدی در انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاكیزه نشانة آن است كه در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید كرد .

9ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانة آن است كه بعد از كسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .

ادامه مطلب استحمام


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات