قهوه

 

قهوه

 

 

1ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است كه در دعواهای مكرری كه به آن مبتلا شده اید ، توفیقی صورت نمی گیرد .

2ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه در شغل خود زیان می كنید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می كند ، نشانة آن است كه اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد .

4ـ درست كردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است كه از روی خوش اقبالی با كسی ازدواج می كنند ، و از شر بدی خلاص می شوند .

5ـ دیدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است كه فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می شود .

6ـ جوشیدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بیگانگان به شماست .

7ـ دیدن قهوه ای كه هنوز دم نكشیده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهانی است كه با گستاخی در صدد نابودی شما هستند .

ادامه مطلب قهوه


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic