قبر

 

قبر

 

 

1ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .

2ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانة بیمار شدن یا نزدیك شدن به مرگ است .

3ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید نوشتة سنگ گوری را می خوانید ، نشانة آن است كه وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .

ادامه مطلب قبر


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic