قایق

 

قایق

 

1ـ اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد كه با توانایی خود در انجام امور كاری به موفقیت می رسید .

2ـ اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، علامت آن است كه در سنین پایین ازدواج خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانة آن است كه بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید .

4ـ اگر خواب ببینید بر آبی كم عمق و متلاطم سوار بر قایقی پارو می زنید ، نشانة آن است كه از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد .

5ـ دیدن قایق رانی بر آبی كم عمق و شفاف در خواب ، نشانة آن است كه مدتی كوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .

6ـ دیدن آب در خواب نشانة وقایعی است كه در آینده رخ خواهد داد . آب شفاف نشانة وقایعی مطلوب است و آب و هوای طوفانی نشانة اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود .

ادامه مطلب قایق


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic