ارواح

 

ارواح

 

 

1ـ دیدن روح در خواب ، نشانة آن است كه با مشكلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة‌آن است كه سلامت یكی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

3ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانة‌آن است كه با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

4ـ اگر با روحی در خواب صحبت كنید ،‌ نشانة‌آن است كه اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی كنید و از مصیبت و شری كه در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

5ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانة شما ضربه می زنند ،‌ نشانة‌ آن است كه دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

6ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حركت می كند ،‌ نشانة‌ آن است كه اگر می خواهید مرتكب اشتباه نشوید باید احساسات خود را كنترل كنید.

7ـ اگر در خواب احساس كنید روح یكی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة‌ آن است كه احساس ناامنی و نومیدی خواهید كرد.

8ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیك می نوازند ،‌ نشانة آن است كه تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد.

ادامه مطلب ارواح


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات