اتوكردن

 

اتوكردن

 

1ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می كنید ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.

2ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است كه  آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.

3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانة آن است كه رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است كه در خانوادة خود ، با كمبود محبت روبرو خواهید شد.

ادامه مطلب اتوكردن


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات