آهنگ و رقص تند

 

آهنگ و رقص تند

 

1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است كه در زندگی كمتر طعم شادی را می چشید.

2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است كه سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.

3ـ اگر در خواب یكی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است كه همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

4ـ بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی سرگرم كارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.

ادامه مطلب آهنگ و رقص تند


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic