چهره

 

چهره

 

1ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .

2ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است .

3ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .

4ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است كه شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .

5ـ دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است كه بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .

6ـ دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است .

7ـ اگر در خواب به چهرة خود در آینه نگاه كنید ، علامت آن است كه در عملی كردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید .

ادامه مطلب چهره


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات