چوب پنبه

 

 چوب پنبه

 

 

1ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می كنید ، علامت آن است كه بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت خواهید برد .

2ـ دیدن چوب پنبة طبی در خواب ، نشانة بیماری و انرژی تلف شده است .

3ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زلال ، نشانة سعادت و كامیابی است .

4ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب متلاطم ، نشانة آن است كه افراد خطا كار شما را ناراحت می كنند .

5ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید ، نشانة نظم و سامان در كار و زندگی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند چوب پنبة بطری مشروبی را باز می كند ، علامت آن است كه نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد كه علاقة زیادی به او دارد . بینندة این خواب باید مراقب آبروی خود باشد و به هشدارهای والدین خود گوش فرا دهد .

ادامه مطلب چوب پنبه


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic