چشمه

 

چشمه

 

 

1ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب كه زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است كه ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید .

2ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانة آن است كه در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفة خود اوقاتی تلخ خواهید داشت .

3ـ دیدن چشمه ای خشكیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانة آن است كه از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد .

ادامه مطلب چشمه


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic