آشتی

 

آشتی

 

1ـ خواب آشتی كردن نشانة محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است.

اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد كرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند ، نشانة وصال و نزدیكی است.

2ـ اگر خواب ببینید كسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می ریزد ، نشانة آن است كه در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده اید.

3ـ اگر زنی چنین خوابی ببیند ، دلالت بر آن دارد كه در آینده از امری نومید خواهد شد.

ادامه مطلب آشتی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic