آسمان

 

آسمان

 

1ـ دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانة كسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفكران.

2ـ اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می كنید ، نشانة آن است كه بزرگترین مشكلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی كه وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد كشاند.

3ـ دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانة نارضایتی عموم مردم است كه احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

4ـ اگر خواب ببینید به آسمان صعود می كنید ، نشانة آن است كه با كوشش مداوم به هدفی دست می یابید كه چندان شما را خرسند و راضی نمی كند.

5ـ اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانة آن است كه از مقامی والا ارتقاع می یابد.

6ـ اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است كه زیانهایی متعدد خواهید كرد. اما با درك صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می كنید.

7ـ دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است كه پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید كرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید كرد.

8ـ دیدن آسمانی نورانی كه فرشتگان در آن پرواز می كنند ، علامت كسب معنویات است.برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.

9ـ دیدن نزدیكان خود در آسمان ، علامت آن است كه نزدیكان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می كنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد.

ادامه مطلب آسمان


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات