آسانسور

 

آسانسور

 

1ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانة آن است كه بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می كردد.

2ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانة آن است كه از شكست و نومیدی با محافظه كاری می گریزید.

3ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حركت نمی كند ، نشانة آن است كه حادثة خطرناكی شما را تهدید می كند.

ادامه مطلب آسانسور


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات