پل

 

پل

 

 

1ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است كه به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

2ـ دیدن پلی شكسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .

3ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهید كرد به شرط آنكه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد كه باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

ادامه مطلب پل


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic