آرد

 

آرد

 

1ـ دیدن آرد در خواب ، نشانة زندگی كردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودی با مردی ازدواج خواهد كرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود. 3ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .

ادامه مطلب آرد


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات