پری دریایی

 

پری دریایی

 

 

1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است كه غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریك خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است كه به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است كه دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند كرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانة آن است كه با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .

ادامه مطلب پری دریایی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic