پدر روحانی

 

پدر روحانی

 

 

1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است كه به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت كننده ای روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است كه فرد مكاری شما را از راه راست منحرف می كند .

3ـ اگر خواب ببینید خودتان كشیش هستید ، نشانة آن است كه حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می كنید .

ادامه مطلب پدر روحانی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic