پا

 

پا

 

 

1ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن ، است .

2ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانة آن است  كه با سختی از حقوق خود دفاع می كنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانة آن است كه اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

4ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می كند ، علامت آن است كه دچار مشكلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است كه با جدا شدن از خانوادة خود ، تغییراتی در زندگی و كار خواهید داد .

ادامه مطلب پا


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات