بهشت

 

بهشت

 

 

1ـ دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی كه خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة داشتن كودكانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است كه كارهایی كه به نظر ساده و امكان پذیر اند ، در عمل نومید كننده و آزار دهنده خواهند بود .

ادامه مطلب بهشت


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic