بستنی

 

بستنی

 

1ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئولیتهایی كه به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است كه به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .

4ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است كه پیش از آنكه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت كساد می شود .

ادامه مطلب بستنی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic