برس

 

برس

 

 

1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی كارهاست .

2ـ دیدن برس كهنه و خراب ، علامت بیماری است .   

3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است كه در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است كه بزودی در مقابل كار دشواری كه انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید كرد .

5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

ادامه مطلب برس


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic