تبلیغات
سایت تعبیر خواب

چینه دان

 

چینه دان

 چینه دان نقطه ضعف شماست و چنانچه ببینید چینه دان مرغی را بیرون می آورید و دور می افکنید عیب خود را از بین می برید.

ادامه مطلب چینه دان