انفجار

 

انفجار

 

 

1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد .

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانة آن است كه دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند .

5ـ دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

ادامه مطلب انفجار


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات