ملخ

 

ملخ

 

 

1ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، نشانة آن است كه دشمنان به بهترین ثمرة زندگی شما چشم دوخته اند . دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است كه به دردسری خواهید افتاد كه باید آن را حل و فصل كنید . اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می كنید ، علامت آن است كه كارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .

ادامه مطلب ملخ


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات